Inventarisatie erosieproblematiek van schorren in de Westerschelde

In 1991 verscheen bij het Geografisch Instituut van de Rikjsuniversiteit Utrecht, een inventarisatie van de erosieproblematiek op de schorren in de Westerschelde.

Het onderzoek liep van juli tot december 1991. Ondanks de ouderdom van deze studie, zijn de resultaten best het weten waard.

>> download pdf (3.62MB)