Het Belgisch Register van Zee- en Kustsoorten

Het Belgisch Register van zee- en kustsoorten geeft een overzicht van alle soorten die voorkomen in het Belgisch deel van de Noordzee. In de toekomst zal dit aangevuld worden met de gekende soorten in de aanpalende kustzone (slikken, schorren, duinen) en estuaria.

>> meer info
>> soortenoverzicht Belgische zee en kust