Uit de oude doos

Groot Buitenschoor, 1 januari 2013 – Om verschillende redenen zoals de aanleg van de natuurgebieden op linkeroever, de verbetering van de waterkwaliteit en daardoor een sterke achteruitgang van het bodemleven, is het aantal vogels op het Groot Buitenschoor de laatste jaren sterk achteruit gegaan.

Wij zetten voor u de telling van 1 januari 2013 naast die van 1 januari 2003 en 2008.

2003 2008 2013
bergeend 38 7
bonte strandloper 37
fuut 9
grauwe gans 1005 62 7
kluut 294 57
scholekster 18 1 4
smient 1310 153
wilde eend 68 5
wintertaling 21
wulp 38 35 11