Een schitterende, ondiepe of met riet begroeide rivier?

De Schelde betovert en inspireert. Aan deze machtige rivier is dan ook een welhaast onoverzienbaar gamma publicaties gewijd. In De Grote Rede van september 2012 gaat men in op de oorsprong van de naam van deze machtige stroom. In welke historische taallaag heeft Schelde zijn wortels? Welk betekenisvol woord gaat er achter de thans ondoorzichtige vorm schuil, en hoe zijn uit de ene oervorm zulke verschillende varianten als Schelde, Escaut en Schouwen ontstaan?

>> Lees verder