De Zandmotor

De Zandmotor is een innovatieve manier van kustbescherming en kustonderhoud. De natuur helpt in de bescherming tegen de zee. Voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin ligt een schiereiland van 128 hectare, even groot als 256 voetbalvelden of de helft van het eiland Rottumeroog. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin, dat Nederland tegen zeespiegelstijging beschermt en extra ruimte voor natuur en recreatie biedt.

>> lees verder