Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken

De dijken grenzen veelal aan prachtige, maar vaak ook zeer kwetsbare, natuurgebieden die we graag willen behouden. De vegetatie op de verharde glooiingen van de dijken langs de Westerschelde is soortenrijk en herbergt een aanzienlijk aantal bijzondere soorten.

Een rapport van het Nederlandse projectbureau Zeeweringen geeft een zo volledig mogelijk en fascinerend beeld van de planten en wieren langs de Westerschelde.

>> Lees verder