Groter deel Westerschelde beschermd

foto: https://beeldbank.rws.nl, RijkswaterstaatDen Haag, 4 september 2012 -Nederlands Staatssecretaris Henk Bleker (Natuur) heeft besloten om het Natura 2000-gebied Westerschelde-Saefthinghe uit te breiden met het oostelijk gedeelte van de Rammekensschor.

In 2011 had Staatssecretaris Bleker van Natuur besloten om het oostelijk deel van het Rammekensschor buiten het beschermde natuurgebied te houden. Zeeland Seaports heeft dat schorgebied gebruikt om een zanddepot aan te leggen. De Nederlandse Raad van State had hem in december 2011 verplicht om zijn besluit te herzien omdat het besluit onvoldoende gemotiveerd was.

De Vogelbescherming wilde dat deze dertig hectare weer in hun oorspronkelijk staat worden hersteld. En als dat niet kan, moet Bleker volgens de organisatie zorgen voor natuurcompensatie ergens anders langs de Westerschelde – zie artikel.

Bleker heeft nu beslist om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen en te beschermen ,zodat het deel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Westerschelde-Saefthinghe.

{global_content name=’2012 Rammekensschor’}