Mijn botten

Platvissen, of Pleuronectiformes, zijn een orde van vissoorten die op hun zijde op de bodem leven. Aanvankelijk komen ze als een normale vis ter wereld, maar allengs gaat het dier op zijn zijde liggen en wordt breed en plat waarbij het ene oog zich verplaatst naar de bovenliggende zijde.

De meest voorkomende platvis in onze streken is de bot. En dat is niet zomaar een vis.

>> Lees verder