Welk plantje is dit?

Dit plantje is een typisch voor brakwaterschorren. Je vindt het tussen het gras op natte, vaak brakke tot zilte grond, zoals op schorren en kwelders. Landinwaarts vindt je het vooral langs de grote rivieren.

>> Lees verder