Culicoides Monitoringsproject

Het Culicoides Monitoringsproject loopt in opdracht van het Agentschap WenZ en houdt in dat men de knijten (Culicoides) populaties langsheen het volledig traject van de Schelde opvolgt.

Mosquito Magnet Liberty Plus valIn opdracht van Waterwegen en Zeekanaal houdt Charlotte Sohier zich bezig met het CULIMONproject (Culicoides Monitoringsproject). Dit houdt in dat zij de knijten (Culicoides) populaties langsheen het volledig traject van de Schelde opvolg.
Hiervoor worden er 17 Mosquito Magnet Liberty Plus vallen langsheen de Schelde plaatsen. Dit zijn CO2 vallen met een propaanfles. Het zijn dezelfde vallen die gebruikt werden voor de muggeninventarisatie in het kader van het MODIRISK-project.

Graag had zij een val in Galgenschoor geplaatst, eind april tot eind mei en opnieuw voor een maand in augustus of september 2011. Ook zou zij in mei en juni, indien mogelijk, larvale staalnames willen nemen.

Wij zouden later een overzicht krijgen van de knijtensoorten en eventueel muggensoorten die er op het Galgeschoor voorkomen.