zeewaarts gezegd – Paul Snoeck

De zee is trots op haar duinen .
Brekensgereed houdt zij de dijken bestendig ;
Zij heeft haar kusten lief en kust ze .

De zee plant zich voort in het water .
De zee is voedzaam als een rijpe boomgaard .
Zij is de moeder van de grootste sterren .

De zee is een regen van goedheid ,
beken het maar , zij is onmisbaar .
De zee blijft zoals altijd altoos vrede ,
want in zee werd nog niemand mishandeld .