Wonderbaarlijke visvangst

Groot Buitenschoor, 10 april 2011 – Bij de vismonitoring naar aanleiding van de BASF-personeelsdagen, dook er een mysterievis op.

Na uitgebreid vergelijken en determinatie, bleek het te gaan om een gewone leng Molva molva. Dit is toch wel een wonderbaarlijke visvangst.

Literatuurstudie leverde volgende info op, ik citeer:”Er is een groep vissen die leven in de diepere, koudere wateren in het uiterste noorden van de Noordzee, de noordelijke Atlantische Oceaan en/of de IJszee. Nu en dan komen deze soorten, als ‘gast’ ook terecht in de zuidelijke Noordzee. Het gaat dan bijvoorbeeld om de groenlandse haai, de scherpsnuit (een vleet-achtige rog), de zandrog, de kaardrog, de draakvis (een echte diepzeevis), de grote zilversmelt, de grenadiersvis (ook een diepzeesoort), de heek, de zilverkabeljauw, de blauwe wijting, de lom, de blauwe lang, de gewone leng, de parelvis, de scharretong, het witje, de heilbot en de dikrugtong. Jonge exemplaren komen, vooral in de winter, regelmatig in de zuidelijke Noordzee terecht.” Einde citaat.

Als je weet dat deze soort tot 2m lang kan worden, is het duidelijk dat het hier om een jong dier gaat. Deze vondst onderstreept weerom het belang van een estuarium als broedkamer en kindercreche.

{literal} {/literal}