zee

Het geluid van rollende golven herbergt het lied van de zee.
De zilte lucht conserveert flora en fauna tot pikante elementen van de natuur.

Op het wad zonnen de robben tonnetje rond door de verorberde vissen.
De scholeksters en strandplevieren pikken naarstig naar pieren en zagers.

Bij de einder vliet het rood in het blauw en zwelt op tot een paarse gloed. De cyclus van af en aan continueert zich tot het oneindig ongewisse.