slikwandeling

Modder.kot herbergt slikwandelaars, het educatief rustpunt op Groot Buitenschoor.
Muffe ziltgeur ontstijgt het water gelardeerd met vleugjes chemicalien, het reukhandelsmerk van het Scheldt.

Laarsbotten neigen zich vast te zuigen in- en te vereenzelvigen met het slik, een ganzenuitzwerm foerageert op het GBS.
Slikkengat groeit zienderogen door een geul verbonden met het Scheldt,
erosie gecreeerd door menselijke onverschilligheid.

Een deel van het rietveld heeft haar plaats afgestaan aan het lepelblad, cultivering op het schoor door menselijke interesse.
Korstmossen onder de microscoop benemen de adem, een reliefnatuurpracht a vivre in volle tooi.