gs

Containerschepen laveren behendig langs Doel om ten langen leste hun lading in het Deurganckdok kwijt te raken.
Bonte pieten en grauwe ganzen foerageren op het slik, slikgarnalen en borstelwormen verschuilen zich in het prut.
Schapen houden de dijk op orde, de verruiging beheersend en inheemse flora kansen biedend.
Vrijgevochten Galloways, toonbeeld van runderschap, doen eveneens hun best om Antwerpen Noord in bloei te brengen.

Het Scheldt slijt het schoor tot poreuze gangenstelsels vol valstrikken.
Zwerfplastics aan de veekrand en penetrant ruikend petroleum tasten de goede smaak en het gezonde verstand aan, het schoor ontsierend.
Door de grachten van het Galgeschoor sijpelt de ebstroom door de rietkragen.

Een pallet gevormd door zeeaster, zeebies, melkkruid, zilte rus en lepelblad kleurt het GS gelijk een stimulerende visuele levenselixer.
In het avondrood zet Scheldtbries het riet horizontaal, de zon zakt door haar hoeven, het getij zit op dood spoor tot de vloed bij het krieken van de dag Antwerpen Noord dynamiseert.