er is geen tijd

Ik trek mij terug en wacht .
Dit is de tijd die niet verloren gaat :
iedere minuut zet zich in toekomst om .
Ik ben een oceaan van wachten ,
waterdun omhuld door ’t ogenblik .
Zuigende eb van het gemoed ,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt .

Er is geen tijd, of is er niets dan tijd ?

M. Vasalis .