Romeinse scheepsresten kleuren de geschiedenis

De resten van veel Romeinse schepen die hier hebben rondgevaren, zijn in de drassige bodem van ons rivierengebied zeer goed bewaard gebleven. Dat het er zo veel zijn, laat zien hoe belangrijk dit gebied voor de Romeinen is geweest. >> lees verder …

Over ‘linda’ en ‘lo’

Te midden van het industriële Antwerpse havenlandschap ligt een verborgen pareltje: Lillo. De naam van het Scheldedorp stamt wellicht af van de Germaanse woorden ‘linda’ (lindeboom) en ‘lo’ (bos). Veel avontuur doen die termen niet vermoeden, maar toch barst de geschiedenis van Lillo van de verhalen. >> lees verder …

Factcheck: schippersbijgeloof om op vrijdag uit te varen?

Volgens een eeuwenoud zeemansbijgeloof zou uitvaren op een vrijdag ongeluk brengen. Omdat de Britse marine het beu was dat haar vloot één dag per week in de haven bleef liggen, zou ze in de negentiende eeuw een poging ondernomen hebben om het bijgeloof van hun zeelieden voor eens en voor altijd uit de wereld te … Meer lezen

Zoeken naar verdronken landschappen in de Noordzee

Het verkennen van verdronken landschappen en prehistorische menselijke aanwezigheid in de Noordzee is een van de grootste uitdagingen voor de (geo)archeologie. In de laatste 20 jaar is in Noordwest-Europa baanbrekend werk verricht binnen onderzoeksprojecten en commerciële activiteiten ter voorbereiding van mariene infrastructuur. Maar ook burgerparticipatie heeft deze tak van de (geo)archeologie al heel wat vooruitgeholpen. … Meer lezen

De Vergeten Slag – De Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde was een militaire operatie in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze slag was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden wilden de Scheldemonding vrij maken van strijdkrachten van nazi-Duitsland zodat Antwerpen de belangrijke geallieerde aanvoerhaven zou worden voor de geallieerde legers.

Meer lezen

Prehistorische jagers uit het Noordzeegebied verwerkten mensenbotten in hun wapens

In de steentijd gebruikten Noord-Europese jagers verrassend materiaal voor de scherpe uiteinden van hun wapens: mensenbotten. Dit blijkt uit een analyse van pijlpunten die aanspoelden aan de Nederlandse kust. Het gebruik van mensenbotten had mogelijk een symbolisch doel, zoals het ‘vangen’ van de vaardigheid van een overleden jager in de wapens. >> lees verder …

De Slag om de Schelde

De Slag om de Schelde was de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ruim honderdduizend soldaten waren er eind 1944 bij betrokken en er vielen zo’n tienduizend slachtoffers. Na 75 jaar is er nu de speelfilm ‘De Slag om de Schelde’. Met een budget van 14,5 miljoen euro is het na ‘Zwartboek’ de duurste Nederlandse film aller tijden.

Meer lezen

Plannen uit de 19e eeuw voor twee forten om Antwerpen te helpen én te pesten

Fort Ellewoutsdijk en de batterij Terneuzen zijn bekend. Maar dat er halverwege de negentiende eeuw ook plannen lagen voor de bouw van twee forten op een zandplaat in de Westerschelde ontdekte historisch onderzoeker Dennis van Nieuwenhuijzen pas recent. Hij schreef er een boek over en sprak er vandaag over in De Zeeuwse Kamer. >> lees … Meer lezen

Toekomst voor de verdronken dorpen in Zeeland

Overal ter wereld vind je wel ergens verdronken nederzettingen. Van de grote mythe van Atlantis tot de stad Heraklion (bij Alexandrië in Egypte), en ook in Engeland en Wales kennen we verdronken plaatsen zoals Lyonesse en Cardigan Bay (Cantre’r Gwaelod). In 2018 deed Edufact onderzoek naar de verdronken dorpen in Zeeland. De lijst uit 2004 … Meer lezen

Zeeland – Dijkenland: Dijken als rode draad en ruggengraat

Zou de Nederlandse provincie Zeeland nog eens op zoek moeten naar een andere naam, dan is ‘Dijkenland’ een goed alternatief. Want afgezien van enkele duinenrijen zijn het toch de dijken die Zeeland tot op de dag van vandaag beschermen tegen het water. Zonder dijken dus geen land, geen Zeeland. >> lees verder …

Vier verdwenen middeleeuwse dorpen gevonden in wat ooit de Zuiderzee was

De Noordoostpolder, het noordoostelijk deel van wat vroeger de Nederlandse Zuiderzee was, bevat meer sporen van zijn middeleeuwse verleden dan altijd gedacht werd. Dankzij die sporen is een maritiem archeoloog erin geslaagd vier verdwenen nederzettingen in het gebied terug te vinden: Marcnesse, Nagele, Fenehuysen (Veenhuizen) I en Fenehuysen II. >> lees verder …

Meester van der Heijden Groeve op speciale erfgoedlijst

De Meester van der Heijden Groeve in Nieuw-Namen maakt kans op een grote uitkering. De provincie heeft de groeve aangemeld voor de Erfgoed Deal. Die landelijke subsidiepot is bestemd voor projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld een overgang naar meer duurzame energie. >> lees verder …