Vrederechter verklaart klacht rond knijtenprobleem ongegrond

Op 6 januari 2024 oordeelde de vrederechter in Dendermonde dat de klacht tegen de uitvoerders van het Sigmaplan over knijtenhinder ongegrond was. Er werd immers geen causaal verband aangetoond tussen de lokale hinder door knijten en de ontpoldering van Groot Schoor.

>> lees verder