Toekomstige rivierafvoeren Rijn en Maas: lager in de zomer en hoger in de winter

In opdracht van het Ministerie van IenW zijn Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI een samenwerking aangegaan om inzichten vanuit de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar het afvoerregime van de Rijn en Maas. Deze analyse laat zien dat voor beide rivieren de gemiddelde winter- en voorjaarsafvoeren omhoog gaan. In het zomerhalfjaar (maart-augustus) zullen de gemiddelde afvoeren verder dalen, door minder neerslag en hogere verdamping in de stroomgebieden van Rijn en Maas. De totale afvoer van water in het winterhalfjaar (september-februari) neemt toe door stijgende temperaturen.

>> lees verder