Consortium op zoek naar overblijfselen steentijd in Noordzeebodem

De Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, ontwikkelt en test samen met zes Europese wetenschappelijke instellingen een methode om in de bodem van de Noordzee sporen van bewoning uit de steentijd te vinden. Door de zee verdronken archeologisch erfgoed, ontstaan toen de Noordzee droog lag tijdens de laatste ijstijd, is nu nog moeilijk te koppelen aan de plek waar het gevormd is. De Europese Unie heeft 13,2 miljoen euro beschikbaar gesteld – zie bericht – om brongebieden van dit materiaal beter te kunnen identificeren en gericht te kunnen bemonsteren.

>> lees verder