Vergelijking data fysische parameters. Meetpaal Lillo vs Liefkenshoek veer

Ten gevolge van de aanvaring door een binnenvaartschip werd de meetopstelling meetpaal Lillo vernietigd. Daarop volgt de vraag of en waar een nieuwe meetpaal geplaatst moet worden. In de nabijheid is evenwel ook al het meetstation Liefkenshoek veer aanwezig. De vraag stelt zich wat de relatie is tussen beide stations. In dit advies wordt een vergelijking gemaakt tussen Meetpaal Lillo en Liefkenshoek veer voor de parameters saliniteit, Suspended Sediment Concentration (SSC) en zuurstof.

>> lees verder