Hoe kunnen we vogelgrieprisico’s voor vogelkolonies verminderen?

In 2022 heeft vogelgriep flink huisgehouden in kolonies kust- en zeevogels in Noordwest-Europa. Vooral onder grote sterns vielen veel slachtoffers. Een internationale groep experts heeft een reeks van maatregelen voor terreinbeheerders opgesteld om het risico op nieuwe uitbraken te verminderen.

>> lees verder