Kustvisie. Synthesenota

Kustvisie is een cocreatief onderzoekstraject waarin op zoek werd gegaan naar diverse mogelijkheden om de Vlaamse kust ook na 2050 nog 100 jaar of langer te blijven beschermen tegen een duizendjarige storm. De synthesenota is een beeldende samenvatting van de resultaten van het onderzoek en vormt samen met andere rapporten de input voor het procedurele vervolgtraject.

>> lees verder