Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde 2022

In dit rapport wordt gerapporteerd over de chemische kwaliteit van de waterbodem van baggerplaatsen in
de Westerschelde – campagne 2022. In 2022 werden op 27 verschillende locaties staalnames op baggerspecie uitgevoerd op Nederlands grondgebied vanop het schip ‘Pierre Petit’ ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid.

>> lees verder