MONEOS ‐ Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2021

Deze huidige rapportage geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (= MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van het voorbije monitoringsjaar voor de aspecten:
leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora (diversiteit soorten), ecologisch functioneren.

>> lees verder