Omgeving molen Lillo leefgebied voor argusvlinder

De omgeving van de molen bij Lillo behoort tot de ecologische infrastructuur van het havengebied. Hier streven we naar het behoud van droge graslanden en ruigtes als habitat voor onder meer de argusvlinder.

In een leefbaar en functioneel habitat dienen alle ecologische hulpbronnen voor adulten én voor rupsen binnen een bereikbare afstand aanwezig te zijn. Zo is de argusvlinder voor het voltooien van zijn levenscyclus afhankelijk van de volledige gradiënt aan droge, grazige vegetatie (open zand – pioniersvegetatie – droge graslanden – ruigten).

In dat kader heeft Natuurpunt van ANB de vergunning gekregen om het bosje met grauwe abeel om te zetten naar hakhout. Dat deze historische molen daarmee terug meer wind vangt en opnieuw in gebruik kan worden genomen als ‘levend’ erfgoed graan te malen is een pluspunt.