Extra broedruimte voor kustvogels

De Hooge Platen is een complex van slik- en zandplaten in het westelijk deel van de Westerschelde. De platen zijn een belangrijk rust- en broedgebied voor vogels en zeehonden, maar ze worden steeds kleiner. Om ervoor te zorgen dat vogels ook in de toekomst in de Westerschelde kunnen broeden, wordt een deel van de plaat momenteel opgespoten met zand.

>> lees verder