Strand als vindplaats oerleven ondergelopen Noordzeevlakte

Strandvondsten van mammoetbeenderen, botresten van reuzenalk of walrus, oeros of holenleeuw getuigen ook vandaag nog van een prehistorisch verdwenen Noordzeelandschap. Een rijk gebied met rivierdalen, tussen Engeland en het continent, pas zo’n achtduizend jaar geleden door zeespiegelstijging herschapen in wat we nu als de Noordzee kennen.

>> lees verder