Biodiversiteit windmolenparken

Begin deze week voeren wetenschappers van de Universiteit Gent, Museum voor Natuurwetenschappen – Muséum des Sciences naturelles en Jan De Nul Group (Official) met ons onderzoeksschip het offshore windpark van Belwind in. Een team van duikers nam stalen ter hoogte van de erosiebeschermingsstructuren van de windmolenturbines en wetenschappers onderzochten de aanwezige biodiversiteit.

De verwerking van de resultaten is nog volop aan de gang, maar het is nu al duidelijk dat onderzoekers soorten aantroffen die nieuw zijn voor Belgische windmolenparken. Deze missie kadert in het ‘Horizon 2020’ gefinancierde project ‘UNITED’, waarin onderzoekers bestuderen hoe natuurherstel binnen een Belgisch offshore windmolenpark mogelijk is.

Meer op www.h2020united.eu