Effecten verdieping Europaterminal

In de komende jaren gaat het INBO de gevolgen voor de natuur van de verdieping van de Europaterminal in de Antwerpse haven bestuderen. Die terminal bevindt zich namelijk vlakbij het Galgeschoor, een beschermd Natura2000-gebied.

Vincent Smeekens en Dimitri Buerms (op de foto) en Bart Vandevoorde (fotograaf) trotseren de hitte om de hoogtes en de samenstelling van de slikken op te meten nog voor het begin van de werken.

Het groen dat je ziet is slijkgras, een Europees beschermde plantensoort.