Effectief plastic vangen, kijk naar de hele waterkolom

In het Europese project Maelstrom wordt gezocht naar hotspots met plastic vervuiling. Het doel is om zoveel mogelijk plastic uit het water te halen, te recyclen en een nieuwe bestemming te geven. Deltares is betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheden hiervoor in een estuarium in Noord Portugal. Maar voordat je actief gaat ‘vangen’ is het goed om te weten waar in het water het meeste plastic zit.

>> lees verder