Vier manieren om delta’s te redden van zeespiegelstijging

Rivierdelta’s verdrinken als gevolg van de snel stijgende zeespiegel. Om de stijging van de zeespiegel bij te houden, moet deltaland worden opgehoogd met zand en modder uit rivieren. Maar de aanvoer van zand en modder uit rivieren neemt wereldwijd af en komt niet meer aan in delta’s, waardoor overstromingen en landverlies ontstaan.

>> lees verder