Promotieonderzoek: optimaliseren van inspecties, onderhoud en versterkingen van dijktrajecten

Sinds 2017 gelden nieuwe overstromingskansnormen voor de ongeveer 4000 kilometer primaire waterkeringen in Nederland. Deze normen zijn risicogebaseerd en zorgen ervoor dat overal in Nederland het overstromingsrisico acceptabel laag is. Om de normen goed te benutten, is het van belang om bij alles wat bij versterking, beheer en onderhoud van waterkeringen komt kijken goed rekening te houden met deze risico’s, en daarop te sturen. Wouter Jan Klerk (overstromingsexpert Deltares) promoveert 28 maart aan de TU Delft op dit onderwerp.

>> lees verder