Opmerkelijke vestiging van de Azov slijkgarnaal in Nederland

Recent werd in het Van Harinxmakanaal in Friesland de Azov slijkgarnaal aangetroffen. De binnenwateren van Nederland herbergen inmiddels een behoorlijk aantal exotische soorten. De manier waarop ze Nederland hebben bereikt, is vaak goed te herleiden. De recente vondst van de Azov slijkgarnaal ligt echter allerminst voor de hand. Deze komt uitsluitend voor in de Zwarte Zee en de Zee van Azov.

>> lees verder