Klokkenluider draagt nieuw bewijs aan voor zware vervuiling van Nederlandse waterwegen met plastickorrels

Uit een nieuw rapport, in handen van Plastic Soup Foundation, blijkt de Westerschelde zwaar vervuild te zijn met zogenaamde ‘nurdles’, kleine plastickorrels afkomstig uit de plasticindustrie. Het rapport is op eigen initiatief geschreven door een Nederlandse ambtenaar en het onderstreept opnieuw de reden tot grote zorg over deze vorm van plasticvervuiling.

>> lees verder