Waterschap: ‘Nauwelijks tot geen schade aan dijken en duinen na storm’

Het waterschap Scheldestromen zegt dat de schade aan dijken en duinen door de storm Eunice enorm is meegevallen. “Er lijkt zelfs een licht herstel van het weggewaaide zand na storm Corrie van 31 januari. Dat komt omdat de waterstand nu minder hoog was dan toen, en de wind uit de goede hoek waaide”, zegt dijkgraaf Toine Poppelaars.

>> lees verder