Oosterscheldekering – Stormvloedkering van de Deltawerken

De in 1986 voltooide Oosterscheldekering is het grootste onderdeel van de zogenoemde Deltawerken, een groot verdedigingssysteem dat Nederland moet beschermen tegen hoogwater vanuit de Noordzee. De bouw van de negen kilometer lange Oosterscheldekering duurde tien jaar. De waterkering is zo ontworpen dat hij een hoogwatersituatie kan weerstaan die zich statistisch gezien eens in de vierduizend jaar voordoet.

>> lees verder