Een kennisoverzicht van de Chinese wolhandkrab. Naar een geïnformeerd beheer van wolhandkrab in Vlaanderen

De Chinese wolhandkrab komt al bijna een eeuw voor in Vlaanderen. Toch kent de soort sinds enige jaren een verhoogde aandacht, vanwege onder meer een nieuw wettelijk kader. De soort wordt sinds kort ook gericht bestreden. Verschillende aspecten van de soort zijn voor onze regio echter niet goed begrepen. Dit rapport geeft een overzicht van de kennis overwolhandkrab in Vlaanderen, en identificeert daarbij ook de kennislacunes die een geïnformeerd beheer in de weg staan.

>> lees verder