foto credits: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=218748

79-jarige promovendus werpt nieuw licht op middeleeuws schip

De laatmiddeleeuwse handelsvloot van Noordwest-Europa werd bepaald door één type schip: de kogge. De 79-jarige Karel Vlierman deed voor zijn proefschrift uitgebreid onderzoek naar dit scheepstype.

>> lees verder