Exoten in zee. Dweilen met de kraan open?

Met 25 zijn ze, de experten die deel uitmaken van het VLIZ Alien Species Consortium en de ogen openhouden voor nieuwe soorten die opduiken in de Belgische Noordzee. En dan hebben we het niet over een hier of daar opduikende dwaalgast. Of over zuidelijke soorten die als gevolg van de klimaatopwarming geleidelijk aan de Belgische kustwateren infiltreren. Neen, we spreken over zout- en brakwatersoorten afkomstig uit verre oorden die hier geraken door toedoen van de mens en zich blijvend vestigen.

>> lees verder