Plaattektonisch mysterie van de rondzwervende stukken oceanische plaat opgelost

De buitenste schil van de aarde verandert continu door plaattektonische processen. In een proces dat subductie wordt genoemd, duiken bijvoorbeeld oceanische platen onder de relatief lichtere continentale platen. Toch worden wereldwijd in diverse gebergten stukken geïsoleerde oceanische plaat, zogeheten ofiolieten, gevonden bovenop een continentale plaat en op grote afstand van hun oceanische herkomst. Tot nu toe hadden geologen geen verklaring voor dit raadselachtige fenomeen, maar onderzoekers uit Utrecht en Rennes hebben daar nu een antwoord op gevonden.

>> lees verder …