Biologische waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart 2020

De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende inventaris van het biologische milieu en van de bodembedekking van het volledige Vlaams Gewest. Naast de BWK bevat de kaart ook de Natura 2000 habitattypen. Deze kaart geeft de best beschikbare informatie anno 2020 over de verspreiding van de Natura 2000 habitattypen, de regionaal belangrijke biotopen en de karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart.

>> lees verder