Lillo Potpolder 10 jaar geleden

Bij de bouw van de Liefkenshoektunnel werd de Potpolder bij Lillo gebruikt als zandstock. In het kader van het Sigmaplan werd vanaf half augustus 2010 de Potpolder afgegraven waardoor er zich een 17 ha groot slikken- en schorrengebied kan ontwikkelen. 

Na iets meer dan 2 jaar werken, werden er in september 2012 bressen gemaakt in de vroegere Scheldedijk, zodat het Scheldewater onder invloed van het getij het gebied in- en uit kon stromen. Wij nemen je mee op een wandeling op en rond de Potpolder in oktober 2010.