Ook Britse stormvogels laten afname van plastic zwerfvuil zien

Het langlopend onderzoek aan de Britse kant van de Noordzee toont een afname in de hoeveelheid plastic in de magen van aangespoelde stormvogels. In Nederland is die afname statistisch significant. Bij de Britse vogels is dat nog net niet het geval vanwege kleinere aantallen onderzochte vogels en lokale verschillen.

>> lees verder