Waterbouwkundig labo

In 1933 richtten de toenmalige Antwerpse Zeediensten het Waterbouwkundig Laboratorium op. Doel was meer inzicht te krijgen in de stroming van de Schelde en het effect van baggerwerken.

Door de jaren heen breidde haar opdracht uit. Bijna 90 jaar later speelt de onderzoeksinstelling een onmisbare rol in het beheer en de ontwikkeling van de Antwerpse haven.