Overdracht van giftige stoffen uit plastics naar Noordse stormvogels

Als plastic in zee verdwijnt, worden grotere plasticstukken door golven en zonnestralen verbrokkeld tot kleinere stukjes. Deze kunnen dan door vogels en andere zeedieren ingeslikt worden. Ook over de gevolgen van deze plasticopname is nog weinig bekend. Noordse stormvogels staan erom bekend dat ze veel plastic eten. In de Noordzee hebben tegenwoordig 95% van de dood gevonden stormvogels plastic in hun maag; gemiddeld 31 stukjes of 0,28 gram per vogel.

>> lees verder