Ook biodegradeerbare plastics vallen traag uit elkaar in zeewater

Om uit te zoeken hoelang verschillende soorten plastics het volhouden in zeewater, werd een zestal jaar geleden een relatief eenvoudig microcosm-experiment opgezet door het onderzoeksinstituut Deltares.

Onderzoekers van andere Nederlandse en Vlaamse instellingen volgden de fragmentatie van het plastic mee op. Men bekeek hun broosheid en gewichtsafname, de ontwikkeling van microplastics en bacteriële aangroei.

Recent werden de resultaten gepubliceerd in Nature – Scientific Reports.
Een van de meest opvallend observaties was dat ook de zogenaamde biologisch afbreekbare plastics het in zeewater lang volhouden. Bio-composteerbare zakken uit polyester en uit polymelkzuur hadden over een jaar tijd slechts tussen de 7 en de 27% van hun gewicht verloren.

Het volledige artikel – inclusief enkele voor zich sprekende voor/na-beelden van de bestudeerde plastic items – is online vrij beschikbaar op www.nature.com/articles/s41598-020-67927-1