Hoe monsters van de Scheldebodem ons meer leren over de stabiliteit van de Scheldetunnel

Midden juni is aannemingsmaatschappij Van der Straaten gestart met de bemonstering van de Schelde in de zone waar de Scheldetunnel zal komen. Dat is nodig om te weten hoe sterk de ondergrond is en wat er nodig is om de stabiliteit van de tunnel te garanderen.

>> lees verder