Vrijwilligers van onschatbare waarde voor stormvogelonderzoek

De vrijwilligers die dood gevonden stormvogels van de stranden rond de Noordzee verzamelen, zijn van onschatbare waarde. Zonder hen is het graadmeter onderzoek naar plastics in het zeemilieu onmogelijk. En zonder zulk onderzoek zouden de bewustwording van, en de beleidsmaatregelen tegen zwerfvuil minder goed verlopen.

>> lees verder