Stand van zaken Natuurpakket Westerschelde (NPW)

In het Natuurpakket Westerschelde wordt estuariene natuur ontwikkeld. Maar hoe is dat van invloed op het ecosysteem? Worden de doelen wel behaald? In het jaarlijkse monitoringsrapport lees je hoe het er in verschillende projecten zoals het Zwin en Baalhoek voor staat. We bekeken het monitoringstrapport van 2019 nader.

>> lees verder